Matapos pag-aralan, sagutan ang mga sumusunod na katanungan na nasa ibaba.

1. Paano nakaapekto ang Kasunduan sa Tordesillas sa pananakop ng Spain at Portugal ng mga lupain
sa Silangan at Timog-silangang Asya?

2. Paano naging matagumpay ang pananakop ng mga Dutch sa Indonesia?

3. Paano napanatili ng Thailand at Korea ang kanilang kalayaan sa kabila ng pananakop ng mga
bansang Europeo?

Answers

Sa pagkakaroon ng matatag at malakas na pinuno at magandang ugnayan sa nasasakupan nito na siyang naging daan upang madepensahan at mapanatili ng mga bansang ito ang kasarinlan laban sa mga manankop.
Number 1 po sagot ko


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Hindi, dahil marami paring mga pamilya ang nakatira sa mga lansangan....Read More
1 more answers