Ano ang publikasyon at sino-sino ang bumubuo ng pahayagan

Answers

Padre

Explanation:

Binuboo nya ang pagbasa ng bibleyaDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:The National Flag of the Philippines (Filipino: Pambansang Watawat ng Pilipinas) is a horizontal flag bicolor with equal bands of royal blue and crimson red, with a white, e...Read More
2 more answers
answer: 121 yearsexplanation: wla wlang ki nompute kolang 2019 - 1898 = 121 hhehehe youre welcome...Read More
1 more answers
pamahalaan - sa imperyong persian ang pagkakaroon ng satrap ng persia ang maglinang ng konsepto ng sentralisadong pamahalaankabuhayan - sa imperyong hititte and pagmimina ng iron c...Read More
3 more answers
Mapapalusog niya itu sa pamamagitan ng pagsisipag o pagsisikap ng bawat isa at dapat dim magkakaisa ang bawat mamayan sa ating bansa....Read More
2 more answers
Ito ay ang bunga ng kayamanan at pakikipag-alyansa sa hari laban sa mga landlord....Read More
1 more answers