Ano ang kaugnayan ng kolonyalismo at imperyalismo sa South China Sea?

Answers

Masasabing magkaugnay ang kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin dahil sila ang dahilan kung bakit umusbong ang damdaming nasyonalismo sa Asya. Dahil sa panghihimasok ng mga kanluranin sa ating bansa, nagkaroon tayo ng nasyonalismo kung saan ipinaglaban natin ang ating karapatan bilang mga Asyano. Naging tutol tayo sa kanilang kolonyalismo at imperyalismo kaya nagkaroon tayong mga Asyano ng nasyonalismo.
Magkaiba ang karanasan ng mga bansa sa Europe sa mga naranasan ng mga mamamayan sa Asya. Karamihan sa mga bansa sa Asya ay napasailalim sa kolonyalismo at imperyalismo kung kaya't ang nasyonalismo na nabuo sa Asya ay reaksyon o tugon laban sa kolonyalismo. Batay sa karanasan ng mga Asyano, ang nasyonalismo ay nagsimula bilang saloobin ng mga mamamayan na ang layunin ay makamit ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng mga mananakop. Sa konteksto ng mga kanluraning mananakop, ang nasyonalismo ay ang masidhing damdamin na palakasin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop at tumulong sa mga nangangailangan ng paggabay sa mga aspeto ng pulitikal,, ekonomiko, at kultural. Ngunit, ang nasyonalismong ito para sa sinakop na bansa ay imperyalismo.
Ang kaugnayan ng kolonyalismo at imperyalismo ng kanluranin sa pagusbong ng damdaming nasyonalismo sa asya ay dahil naisip ng mga asyano na labis na ang nga pagsaop na ginawa nila nariyan din ang pag aalsa at mga rebelyon.
Ang damdaming nasyonalismo ng mga Asyano ay hindi mabubuo kung hindi nagkaroon ng kolonyalismo at imperyalismo. Hindi sila magigising at hindi rin sila matututo na ipaglaban ang kanilang karapatan kung wala ang kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin. At isa pa, hindi magiging ganito o kaaya-aya ang ating kasaysayan kung wala ang kolonyalismo at imperyalismo. Dalawa ang dahilan kung paano nagkaugnay ang damdaming nasyonalismo sa kolonyalismo at imperyalismo. (1) Una ay ito ang pamamaraan ng pagpapakita ng mga kanluranin ng damdaming nasyonalismo sa kanilang sariling bansa. Ang pagmamahal nila sa kanilang bansa ang nagdala sa kanila na manakop ng ibang mga teritoryo o bansa. Gusto nilang umunlad at lumawak ang kanilang kapangyarihan kaya nanakop sila ng ibang bansa. Syempre, kung mahal mo ang bansa mo, gagawin mo ang lahat para lang mapaunlad at mapalawak iyon kaya sumakop sila ng mga mahihina at mayayabong na teritoryo. (2) Pangalawa naman ay kung paano napakita ng mga Asyano ang nasyonalismo sa kanilang bansa. Ang simpleng paglalarawan sa nasyonalismo ay pagmamahal sa sariling bansa. Bilang mga Asyano, hindi nila nagustuhan ang kolonyalismo at imperyalismo na ipinatupad sa kanila ng mga kanluranin. Ayaw nila na may nagmamanipula ng sarili nilang bansa kaya umusbong ang damdaming nasyonalismo. Nakipaglaban o nakipag-alsa sila sa mga dayuhan dahil gusto nilang makalaya at magkaroon ng karapatan sa sarili nilang bansa at iyon ang tinatawag na nasyonalismo.

britain, france, germany, russia, holland

ang salitang kolonyalismong ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagyang pampolitika ng isang bansa,sa paninirahan sa lugar ,at sa pagkontrol sa paglinangng likas na yaman nito.


ang imperyalismo naman ay tumutukoy sa pakikialam  o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang pansariling interesnito.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Vegetation cover uri o dami ng halaman 1) steppe-shallow rooted grasses 2) prairie-deeply rooted grasses 3) savanna - damuhan at kabatan taiga-rocky terain mountains -boreal forest...Read More
1 more answers
Hindi sya pinabayaan ng mga tao dahil bumuhos ang tulong pinansyal upang agarang mabigyang lunas ang pagbaril sa kanyang ulo....Read More
2 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Ang wika ay ang pinakamahalagang instrumentong ginagamit sa pakikipagkomunikasyon. ito rin ang nagbubuklod sa bawat bansa, lahi, pulo o komunidad. importante ang wika dahil ito ang...Read More
1 more answers