Slogan tungkol sa pagsulong ng Nasyonalismo sa China at Japan PLSSS ANSWE

Answers

CHINA. JAPAN. Nasyonalismo para sa bansa, nasyonalismo para sa bayan.

Damdaming makabayan, sa Inang Bayan ng Tsina at Japan.

Iisa China, iisang bansa. Iisang Japan, iisang bayan.

Laban para sa demokrasya! Laban para sa Tsina! Laban para sa kalayaan! Laban para sa Japan!

Ang kayamanan ng pagkakilanlan, kailanma'y mamamayani sa Tsina at Japan.

#BrainlyOnlineEducation

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang globalization ay ang proseso ng pagkikita at pagsasama sama ng mga tao, kumpanya at ng gobyerno sa buong mundo, na nag reresulta sa pgkakaroon ng impluwensya ng mga ito sa iba’...Read More
3 more answers
Dahil kung hindi sila gagalang ay maari silang ipapatay o ipatapon sa ibang lugar ng hari. o kaya naman ay hindi sila bigyan ng hari ng kanilang mga pangangailangan...Read More
3 more answers
May magandang epekto rin ang batas militar. ito ay naghatid ng disiplina sa mga tao na iniutos tulad ng curfew hours. ngunit ang kabuuan ay masama ang epekto sapagkat marami ang na...Read More
1 more answers
What does Tite mean?An old spelling of tight . Quickly; soon; fast: as, run as tite as you can. noun A Middle English form of tittle . A Middle English form of tideth , third perso...Read More
1 more answers
Ang globalisasyon ay ang kaparaanan kung paano nagiging global o pangbuong mundo ang mga lokal o pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan. Sa madaling salita, ginagawang magkaka...Read More
2 more answers
noon gumagamit sila ng mga diy na bgay bagay or manual ngayon gumagamit na tayo ng mga machine para mapadali ang mga gawaing bahay Explanation: halimbawa noon mano mano ang oag la...Read More
3 more answers