Ipaliwanag ang konsepto ni lenin sa revolutionary elite

Answers

United states , england,france , at russia
Ang pilipinas ay nasa rehiyon ng timog silangang asya.

terms, inflation rate (ir) and purchasing power of the peso. (ppp). ano ang itinakda sa 100 para malaman kung gaano kataas o kababa ang services at paano ito binubuo

answer:

dahil sila ay pinakamababang antas at sila ay mababa sa blank

explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

The hundred islands national park is the first national park and a protected area located in alaminos, pangasinan in the northern philippines. the islands, totaling 124 at low tide...Read More
1 more answers
Ang gni o gross domestic income ay ang kabuuang pampanilihang halaga ng produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan sa isang bansa samantalang ang gdp o gross domestic product...Read More
2 more answers
Ang pamagat ng "Noli Me Tangere" ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa Tagalog ay "Huwag Mo Akong Salingin" na hango sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Itinulad niya ito sa isa...Read More
1 more answers