Ano ang naging bunga ng Gulf War ng Iraq at Kuwait?

Answers

the  pintados festival  is a cultural-religious celebration in  tacloban  based on the body-painting traditions of the ancient tattooed "pintados" warriors.in 1986, the pintados foundation, inc. was formed by the people of  tacloban  to organize this festival in honor of sr. santo niño.  years later, it was merged with the  kasadyaan festival  which is always held on june 29.

see also

ang kabihasnang nabuo sa mesopotamia ay isa sa mga tanyag na sinaunang kabihasnan dahil sa mga lungsod-estado na sumibol mula rito. ang ilan sa mga dakilang siyudad na ito ay ang mga sumusunod:


siyudad ng uruk

siyudad ng akkad

siyudad ng assur

siyudad ng babylon

siyudad ng nimrud

siyudad ng nineveh

siyudad ng kish

siyudad ng nippur

siyudad ng lagash

ashikaga ay isang napakakilalang pangkat ng mga samurai na itinatatag ang muromuchi   shugonate.. ang ashikaga ay ang descendant ng minamoto clan.

1519-1521 so count that ok?Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang pakakaroon ang relihiyon Napakahalaga ng relihiyon sa mga Sumerians. Sila, tulad ng karamihan sa mga kultura mula sa sinaunang kasaysayan, ay naniniwala sa at sumasamba sa mara...Read More
2 more answers
answer:Social change involves alteration of the social order of a society. It may include changes in social institutions, social behaviours or social relations.Social mobilization...Read More
2 more answers
1.sumer pinuno: patesi2.akkad pinuno: sargon the first3.babylonia pinuno: hammurabi4.assyria5.chaldeanpinuno: nabopolassar6.persiapinuno: cyrus the great...Read More
1 more answers
Ilalarawan mo kung ano ang uri ng pamumuhay nila dun at ano ang kabihaanan nila, at uri ng tao , uri ng pamumuhay , uri ng pamamahay nila , at kung ano ang kultura nila at paniniwa...Read More
2 more answers