DO YOU THINK IT IS RIGHT FOR SOMEONE TO LOOK AFTER HIS OR HER OWN WELFARE OVER ANY OTHER CONCERN SUCH AS JUSTICE?

Answers

maybe actually we should understand that

Explanation:

because thats the rulesDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Mali ang pagpapatupad ng GCTAExplanation:Ang pagpapalaya sa mga preso dahil sa GCTA Law ay makatarungan kung ito ay naipatupad ng maayos. Ngunit ayon sa mga balita madaming mga ano...Read More
1 more answers
Noong panahon nila hirap silang tumawid dito dahil singkit ang mga kanilang mata at hirap sila makakita...Read More
2 more answers
Ang latitude ay simula sa itaas hanggang sa ibaba ng mapa. at ang longitude ay simula sa bandang kaliwa hanggang sa bandang kanan ng mapa. ^^...Read More
2 more answers