Paano maisusulong ng kakayahang mangatwiran ang pagkapantay pantay at ang katarungan?

Answers

Ang patalastas ang parang nagsisilbing aid na pantulong na maipakilala ang isang produkto.
Drty46ri6trffujueruiyto65r8i43
Maiksing kasaysayan ng paaralan secondaria ng dating laguna high school(lhs), pgmhs naging pgmnhs
june 26, 2010 at 7: 54am
lhs – pgmhs – pgmnhs
laguna high school -pedro guevara memorial high school - pedro guevara memorial national high school

a brief history (nag-umpisa sa taong 1902 a. d.)

the pedro guevara memorial national high school, formerly laguna high school was established by virtue of a law passed by the insular government on march 7, 1902. in that same year, it was opened in a building owned by the falcon family(santa cruz) at the site of the present home of the heirs of the late dr. basilio falcon. the first principal was anamerican by the name of mr. milly.

in 1903, the school was transferred to the neighboring municipality of pagsanjan. it was housed in what is now the town hall. the principals were, successively, a mr. garbot and a mr. macdermott.
in 1911, however, the provincial board of laguna returned the high school to the capital (santa cruz). it occupied the building of the old fabrica ilusion, a subsidiaryof the compania general de tabacos de filipinas, at the present site of the court of first instance.

the cornerstone of the present high school was laid in january 1914 on what was formerly a cemetery. its first building, which now houses the main building, was finally completed in 1924.
its first filipino principal was mr. aquilino cariño and the first filipino teachers were mr. alejandro adea, mrs. eustaquia de los reyes and mr. antonio maceda.

the school sent forth its first graduate in 1917 with dr. vicente torrechante and mrs. felicidad fabiero-llamas as valedictorian and salutatorian, respectively.

when world war ii broke out in 1941, the japanese occupation forces used the high school building as barracks. this resulted in the total destruction of all the equipment and partial damage to the edifice itself.

after the war, the provincial government with the assistance of the pta rehabilitated the school. this marked the start of the consistent growth of the school.

during the school year 1954-1955, an act of congress known as ra no. 238 sponsored
by congressman wenceslao rancap lagumbay, one of its outstanding alumni, changed the name laguna high school to pedro guevara memorial high school in honor of don pedro guevara, an illustrious son of santa cruz and former resident commissioner to the us.

in 1995, the school was nationalized. at present, it has a complete set of administrative and support staff doing all the office work and catering to the needs of a little less than 250 teachers.

being a division leader school (dls), seminars in the division of laguna and region iv are frequently held here.

as a member of the network of 110 science and technology high schools in the philippines: dost-sei-sep, the school is continuously offering special science classes to the talented students in science and mathematics.

the pedro guevara memorial national high school has sent forth into the world thousands of useful citizens and trained leaders now engaged in the task of developing their community, carrying a name for themselves, perpetuating the way of life their mentor trained them in.

ang kasaysayang ito ng pgmnhs (dating pgmhs at lhs) ay hinango sa centennial program na ipinadala ni franco changho (class '91).

ito ang ilan sa mga batas ni hammurabi


- kung ang sinuman ay nagdala ng isang akusasyon ng krimen sa harap ng mga nakatatanda at hindi niya ito napatunayan, siya ay papatayin kung ang inakusa niya ay isang kasalanang may parusang kamatayan.


- kung ang sinuman ay nagnakaw ng pag-aari ng isang templo o korte, siya ay papatayin. ang tumanggap ng ninakaw na bagay mula sa kanya ay papatayin rin.


- kung ang sinuman ay nagsasagawa ng marahas na pagnanakaw at nahuli, siya ay papatayin.


- kung sinaktan ng anak na lalake ang kanyang ama, ang kanyang mga kamay ay puputulin.


- kung binulag ng isang tao ang mata ng isa pang tao, ang kanyang mata ay bubulagin rin.


- kung ang isang tao ay bumungi sa isa, siya ay bubungiin rin.kung binali ng isang tao ang buto ng isa pang tao, ang kanyang buto ay babaliin rin.


- kung sinaktan ng isang malayang tao ang katawan ng isa pang malayang tao, siya ay magbabayad ng 10 shekel sa salapi.


- kung ang alipin ng isang malayang tao ay nanakit sa katawan ng isang malayang tao, ang kanyang tenga ay puputulin.


- kung sinaktan ng isang tao ang katawan na mas mataas sa ranggo sa kanya, siya ay tatanggap ng 60 paghampas sa publiko.ang kodigo ni hammurabi  o  code of hammurabi  ay isang batas kodigo na nilikha noong ca   1772 bce sa sinaunang  babilonya  ng ikaanim na hari ng babilonyang si  hammurabi.


iisa lamang ang halimbawa ng kodigo ang nananatili at nasagip sa kasalukuyan, na nakaukit sa isang pitong talampakan, apat na pulgada ang habang  basalto  na nasa  wikang akkadian  na nasa panitik na  kuneiporma.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Dahil sa ww1, nabuo ang united nations upang mapanatili ang kapayapaan sa daigdig....Read More
3 more answers
Ang ibang mga katutubong Pilipino ay hindi natuwa dahil meron na silang relihiyon na kanilang kinalakihan.Gumawa ang mga katutubong Pilipino ng mga grupo ng mga rebelde na lumaban...Read More
2 more answers
ang pagpapanatili ng kapayapaan sa mindanao ay ang pagkakaunawaan at pagsugpo sa mga terorista, at pagkakaroon ng maayos na pamahalaan na siyang...Read More
3 more answers
The atomic cannon should be used in battle field . so that it cannot be undone...Read More
1 more answers