Radio veritas sa edsa sa rehiming marcos

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Philippine airlines  (pal), a trade name of pal holdings, inc. (pse:   pal), also known historically (until 1970) as  philippine air lines, is the  flag carrier...Read More
2 more answers
Para maging maayos ang isang lalawigan at di magkaroon ng pagkakaintindihan o pagkakaunawaan sa bawat isa...Read More
3 more answers
Ang Alps at Apennine Mountains ay nasa hilaga ng Roma at nagsisilbing harang sa Hilaga. Ang Tiber River naman ay nagsilbing kuhaan ng tubig at ito rin ay naguugnay sa Mediterranean...Read More
1 more answers
Emile durkhein-ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain.  karl marx- ang lipunan ay kakikitaan ng tungggalian ng kapangyarihan....Read More
1 more answers