Ano ang mga suliranin bago at nang ipatupad ang batas militar?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ito ay papangit dahil ang salapi ang naging dahil kung bakit gumanda ang ating ekonomiya pero meron ding naging epekto ito sa atin bilang isang mamamayan...Read More
2 more answers
Explanation And answer: Ang pagsulong at pag unlad ay magkaugnay ngunit meron ding malaking pagkakaiba. Ang pagsulong kasi ay laging bahagi ng pagunlad. Pero maari din kasing may p...Read More
1 more answers
Ang nagtatag ng "The Acdaemy" noong Hellenistic Period at ang may akda ng "The Republic" noong mga 380 BC ay si Plato....Read More
1 more answers
          ang pananaw ng un rights expert ay maaaring maging isyu dahil ito ay isang problema na kailangang pagisipang mabuti. ang punto nila ay ang pagiw...Read More
1 more answers
ang nangangasiwa sa edukasyon ng mamamayan ay ang DepEd o Departomento sa Edukasyon (Department of Education)...Read More
1 more answers
answer: explanation: ang lahing austronesian ay tinatawag ding lahing austrenesyano. may mga naniniwala na ang lahing austronesian ay ang pinagmulan o ninuno ng mga pilipino. ang l...Read More
1 more answers