What are the efforts made by the philippines during spanish colonialism

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Paano nakatulong ang pamahalaan corazon aquino ask for details follow report by jefersonramos67 3 hours ago your answer   (quit) mitran7   helping hand25...Read More
1 more answers
Ang wakas ng paghahari ni Ashurbanipal ang nagging sanhi ng paghina ng imperyo. Ang mga pag-aalsa ng mga mamamayang sinakop ng mga Assyrian at ang pagpataw ng mataas na buwis sa mg...Read More
2 more answers
Ang mga bansa na sumakop sa indonesia ay ang portugal, netherlands at england. unang sumakop ang portugal noong 1511 at matapos ng ilang taon, napasakamay ito ng bansang netherland...Read More
1 more answers