Anu anu ang mga suliranin sa panahon ng pamahalaan ni pangulong esteada

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sinakop ng China ang korea noo at dahil sadyang maimpluwensya ang china sa panahong iyon, nakuha ng korea ang kultura ng China simula sa lenggwahe hanggang mga kasanayan....Read More
2 more answers
answer:Ang simbahan ay nagbabayad naman na ng buwis. Halimbawa, yung mga binabanggit na mga business na 'yan, meron 'yang mga witholding tax. Meron ding tinatawag na income tax. Bi...Read More
3 more answers
ang pagtatanim ng gulay itoy mahalagang pagkukunan ng pangangailangan [para sa mamayan kung wala ito wala rin ang mga produkto na ginagamit sa pang araw arw na pamu muhay...Read More
1 more answers