Ano ang bunga/epekto
ng ikatlong digmaan

Answers

Dahil sa mga asteroids na may mga dalang nutrients o element na pwedeng maka gawa ng tubig, and it takes millions or thousands ( don't know the exact) yrs to make an ocean, or for earth to have an ocean

ito ang ilan sa mga batas ni hammurabi


- kung ang sinuman ay nagdala ng isang akusasyon ng krimen sa harap ng mga nakatatanda at hindi niya ito napatunayan, siya ay papatayin kung ang inakusa niya ay isang kasalanang may parusang kamatayan.


- kung ang sinuman ay nagnakaw ng pag-aari ng isang templo o korte, siya ay papatayin. ang tumanggap ng ninakaw na bagay mula sa kanya ay papatayin rin.


- kung ang sinuman ay nagsasagawa ng marahas na pagnanakaw at nahuli, siya ay papatayin.


- kung sinaktan ng anak na lalake ang kanyang ama, ang kanyang mga kamay ay puputulin.


- kung binulag ng isang tao ang mata ng isa pang tao, ang kanyang mata ay bubulagin rin.


- kung ang isang tao ay bumungi sa isa, siya ay bubungiin rin.kung binali ng isang tao ang buto ng isa pang tao, ang kanyang buto ay babaliin rin.


- kung sinaktan ng isang malayang tao ang katawan ng isa pang malayang tao, siya ay magbabayad ng 10 shekel sa salapi.


- kung ang alipin ng isang malayang tao ay nanakit sa katawan ng isang malayang tao, ang kanyang tenga ay puputulin.


- kung sinaktan ng isang tao ang katawan na mas mataas sa ranggo sa kanya, siya ay tatanggap ng 60 paghampas sa publiko.ang kodigo ni hammurabi  o  code of hammurabi  ay isang batas kodigo na nilikha noong ca   1772 bce sa sinaunang  babilonya  ng ikaanim na hari ng babilonyang si  hammurabi.


iisa lamang ang halimbawa ng kodigo ang nananatili at nasagip sa kasalukuyan, na nakaukit sa isang pitong talampakan, apat na pulgada ang habang  basalto  na nasa  wikang akkadian  na nasa panitik na  kuneiporma.

hey   mates

your answer is

kasi sakop tayo ng mga amerikano nung panahon nayunDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang latitude ay simula sa itaas hanggang sa ibaba ng mapa. at ang longitude ay simula sa bandang kaliwa hanggang sa bandang kanan ng mapa. ^^...Read More
1 more answers
Yung pag bagong taon dapat mag pero yung bulsa moExplanation:Dahil sabi ng lola ko hindi karaw ma wa walan ng pera kung mag pero ka sa bulsa mo pag sapit ng alas dose ng bagong tao...Read More
3 more answers
for example, profit maximization lies behind the neoclassical theory of the firm, while the derivation of demand curves leads to an understanding of consumer goods, and the supply...Read More
1 more answers
sinakop tayo ng espanyol kasi ang bansang pilipinas ay mayaman sa mga yamang mineral at para mapalaganap nila ang kristiyan nismo sa ating bansa at ituro ang language at kultura ni...Read More
1 more answers
Ang tahanan ay pangunahing pangangailangan para sa buhay ng tao. Ang pagkakaroon ng magandang bahay ay isang panaginip para sa marami. Ang isang matagumpay na tao ay kinikilala n...Read More
1 more answers
først og fremmest, så ligger new zealand på den sydlige halvdel af jordkloden. det betyder, at det er sommer i new zealand, når vi i dannmark har vinter, og omvendt. yderligere, så...Read More
1 more answers