Bakit pinahahalagahan ng bansang asyano ang pagbibigayng sapat at mahusay na edukasyon sa kanilang mamamayan?

Answers

Maya pinahahalagahan ng Egypt any kanilang buhay dahil any diyos natin and nagbigay nito

para cla ang ma muno sa nasasakupan nilang lugar at para din makayulong cla sa mga tao

answer:

Pinapahalagahan ang mga epiko dahil ito ay isang panitikan na kabilang sa ating kasaysayan.

answer:

Mahalagang pag-aralan ang epiko sapagkat ito ay nagsasalaysay sa mga kaisipan tradisyon, kultura, literatura, relihiyon, paniniwala, lingguwahe at pagkakakilanlan ng isang bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may maraming epiko dahil sa ating likas na kultura.

Explanation:

answer:

dahil sila ay may pananampalataya atay takot sa Dios

1.DAHIL ITO ANG KASANAYAN NATING MGA PILIPINO NA MAGING MAGALANG SA MGA NAKATATANDA.

SORRY YAN LANG ALAM KO!!

WALA NA KONG MAISIPDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Pandaigdigang merkadoKumpetisyon Mga epekto sa ligalExplanation:...Read More
3 more answers