Ano ang patunay na magaling sa matematika ang mga nanirahan sa mohenjo daro at harapa​

Answers

Ang kolonyalismo ay pananakop sa isang bansa upang pagsamantalahan ang yaman nito samantalang ang imperyalismo ay pagpapatupad ng batas na pinakakikinabangan ng mamayayaman para makapanlamang at makapagsimula ng imperyo

awzekygfzrtnefguezxgfemx

wek.xg nrj fvgbfx rhguy4

ang naging patunay na magaling sa matematika ang mga nanirahan sa mohenjo daro at harapa dahil sa kanilang mga arkitektura. Ang kanilang mga bahay ay may kaugnayan sa matematika.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Balangay, also spelled barangay, is a type of lashed-lug boat built by joining planks edge-to-edge using pins, dowels, and fiber lashings. They are found throughout the Philippines...Read More
3 more answers