Ano ang mga tungkulin sa simbahan ​

Answers

Dahil sa unang kita niya palang kay norte ay napaibig niya ka agad ito.

ang pagpapanatili ng kapayapaan sa mindanao ay ang pagkakaunawaan at pagsugpo sa mga terorista, at pagkakaroon ng maayos na pamahalaan na siyang

dalawa lng ang mabibigay kong sagot ang magsimba tuwing linggo at sumunod sa mga alituntunin ng simbahan

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Pagkakaroon ng mga pagkakampi-kampi ang mga bansa. nagsasama-sama ang mga bansang may magkakatulad na prinsipyo at paniniwala....Read More
3 more answers
Carat gold price per gram in peso (php) gold price per gram in u.s dollar (usd)21k gram php0.00 php $36.40 usd18k gram php0.00 php $31.20 usd14k gram php0.00 php $24.25 usd10k gram...Read More
3 more answers
Explanation:Feeling down from time to time is a normal part of life, but when emotions such as hopelessness and despair take hold and just won’t go away, you may have depression. M...Read More
2 more answers