Magsaliksik sa internet o magtanong sa iyong mga nakatatandang kasama sa bahay ng mga programa, ihan, batas o ordinansa na nagtataguyod ng mga karapatan ng mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+ sa
Ing pamayanan. Gumawa ng isang talahanayan upang mailagay ang mga nasaliksik. Isulat ang iyong sagot sa
sang papel
KALALAKIHAN
KABABAIHAN
LGBTQIA+​

Answers

answer:

ano

explanation:

char lhung hindi ko alam

Aperfect user! verifiedbby many others the provider of the highest quality of answers.
Pilipinas, russia, taiwan= isa ito sa mga bansang sinakop ng china.

ang alam ko nagsimula ang kabihasnang minoan sa creete,greece di ko lang alam saDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Gumamit ang mga kanluranin ng asin sa pakikipagkalakalan sa mga bansang asyano.- hindi sure...Read More
1 more answers
answer:Ang aking pananaw sa isang pamilya nabumubuo sa aking personalidad noong bata akoExplanation:Ang aking pananaw sa isang pamilya ay ang pamilya ay may malaking papel sa pagbu...Read More
2 more answers
Nagbebegay eto ng panganib sa tao dahil sa katubegan pwde kang malunud mapahamak at mamatay...Read More
3 more answers